Oprogramowanie pomocnicze

Jedną z wielu zalet systemu TeX jest możliwość wspomagania jego pracy innymi programami. Na przestrzeni kilku lat powstało ich bardzo wiele. W tym dziale będę prezentował artykuły omawiające różne ,,postprocesory'' -- przetwarzające wynik pracy TeX'a lub innych ,,postprocesorów''.Włodzimierz Macewicz