Przykład pokazujący możliwość numerowania tytułów na marginesie tekstu.

\makeatletter
\renewcommand{\@seccntformat}[1]{\hbox to 2cm{\csname the#1\endcsname}}
\renewcommand\section{\@startsection {section}{1}{-2cm}%
                  {3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\normalfont\Large\bfseries}}
\makeatother