Przykład pokazujący możliwość wycentrowania tytułu
\makeatletter
\newcommand\csection{\@startsection {section}{1}{0cm}%
                  {3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\centering\normalfont\Large\bfseries}}
\makeatother

Proszę zwrócić uwagę, że obszar centrowany posiada dodatkowy lewy margines (zawierający numer). Efekt ,,etykiety'' jest uzyskany bardzo głębokim makropoleceniem TeX-a i nie jest ,,przykrywany'' poleceniem \centering.

Udoskonalmy powyższą definicję

\makeatletter
\newcommand\@csection{\@startsection {section}{1}{0cm}%
                  {3.5ex \@plus -1ex \@minus -.2ex}%
                  {2.3ex \@plus.2ex}%
                  {\centering\normalfont\Large\bfseries}}
\newcommand\csection{%
\def\@hangfrom##1{%
  \setbox\@tempboxa\hbox{{##1}}%
%  \hangindent \wd\@tempboxa%
  \noindent\box\@tempboxa}
\@csection}%
\makeatother
zmieniając definicję makroinstrukcji odpowiedzialnej za dodatkowy margines w tytule. Zmiana definicji jest dokonywana każdorazowo i ma charakter lokalny, ma to wpływ jedynie na wygląd tytułu uzyskanego poleceniem \csection