\normalfont\Large\sffamily\bfseries\itshape
polecenie zmieniające krój czcionki tytułu