Na rysunku widzimy tytuł zdefiniowany poleceniem mającym dodatnią wartość parametru po

proszę zwrócić uwagę, że akapit po tytule jest wcięty o wartość \parindent.