Definicje liczników tytułów

Definicje liczników wyglądają następująco -- klasa article
\newcounter {part}
\newcounter {section}
\newcounter {subsection}[section]
\newcounter {subsubsection}[subsection]
\newcounter {paragraph}[subsubsection]
\newcounter {subparagraph}[paragraph]
oraz klasy report i report
\newcounter {part}
\newcounter {chapter}
\newcounter {section}[chapter]
\newcounter {subsection}[section]
\newcounter {subsubsection}[subsection]
\newcounter {paragraph}[subsubsection]
\newcounter {subparagraph}[paragraph]
parametry podane w nawiasach [], czyli nazwy innych liczników, definiują licznik nadrzędny. Zamiana wartości licznika nadrzędnego powoduje wyzerowanie licznika podrzędnego; np. użycie polecenia \chapter powoduje liczenie tytułów na poziomie section od początku -- wywołuje to lawinę zmian wartości liczników, w rezultacie wszystkie liczniki podrzędne zostaną ustawione na 01

W każdym momencie można dopisać do listy liczników podrzędnych inny licznik

\makeatletter
\@addtoreset{licznik podrzędny}{licznik nadrzędny}
\makeatother
np.
\@addtoreset{chapter}{part}


1użycie licznika powoduje najpierw jego inkrementację, a później wstawienie jego wartości, tak więc pierwszą użytą wartością będzie 1.