static p_char_u maz_setki =
  {
  (char_u *)"???",
  (char_u *)"sto",
  (char_u *)"dwie¶cie",
  (char_u *)"trzysta",
  (char_u *)"czterysta",
  (char_u *)"pieęset",
  (char_u *)"sze¶ęset",
  (char_u *)"siedemset",
  (char_u *)"osiemset",
  (char_u *)"dziewiźęset"
  };